Działamy w Grupie BPS.

Grupa BPS

 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. rozpoczął swoją działalność 4 marca 1992 r. Początkowo funkcjonował pod nazwą Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

15 marca 2002 roku nastąpiło przyłączenie do Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego S.A. pięciu banków regionalnych – Banku Unii Gospodarczej S.A., Lubelskiego Banku Regionalnego S.A., Małopolskiego Banku Regionalnego S.A., Rzeszowskiego Banku Regionalnego S.A., oraz Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego S.A. Od 27 marca 2002 roku funkcjonuje pod nazwą Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank BPS S.A. działa na terenie całej Polski. Jest spółką akcyjną o specyficznym charakterze ponieważ z jednej strony jest zrzeszeniem banków spółdzielczych, największym z trzech w Polsce, z drugiej działa na zasadach banku komercyjnego. Poprzez sieć liczącą ponad 70 placówek obsługuje klientów korporacyjnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz klientów indywidualnych. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze: samorządów, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, handlu, rzemiosła  i turystyki. Świadczy nowoczesne usługi finansowe po bardzo konkurencyjnych cenach. Zaufanie, którym klienci darzą Bank BPS S.A., procentuje w postaci dobrych wyników finansowych.

Misja Banku BPS:
Bank oparty na najlepszych rodzimych tradycjach spółdzielczych, dominujący w sektorze bankowości spółdzielczej w Polsce. Bank wspierający i uzupełniający potencjał finansowy oraz ludzki zrzeszonych banków spółdzielczych. Bank wiarygodny, konkurencyjny, bezpieczny i nowoczesny – dla akcjonariuszy oraz klientów Banku BPS.

Bank BPS jest bankiem, w których większościowy udział w kapitale zakładowym posiadają polskie podmioty gospodarcze – Banki Spółdzielcze. Wraz z bankami spółdzielczymi Bank BPS tworzy największe w Polsce zrzeszenie banków spółdzielczychGrupę BPS.

Tworzą je 363 Banki Spółdzielcze, to jest 64% wszystkich Banków Spółdzielczych działających w kraju. Banki Spółdzielcze Grupy BPS obsługują łącznie 6 milionów klientów, posiadają prawie 3 tys. placówek i ponad 4,7 tys. bankomatów, co daje Grupie pozycję czołowej instytucji finansowej w Polsce.

Banki Spółdzielcze obsługują klientów indywidualnych, mają też bliskie relacje z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Grupa BPS oferuje usługi finansowe w zakresie obsługi maklerskiej, faktoringu, leasingu, funduszy inwestycyjnych czy zarządzania wierzytelnościami. Suma bilansowa banków spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS wyniosła na koniec listopada 2013 roku prawie 59 mld złotych, a suma depozytów zgromadzonych w bankach spółdzielczych: ponad 50 mld złotych.

Poprzez sieć prawie 4000 placówek Grupa BPS świadczy usługi małym i średnim przedsiębiorstwom, jednostkom samorządu terytorialnego oraz klientom detalicznym.

Głównym zadaniem Banku jest wypełnianie funkcji zrzeszeniowych wobec Banków Spółdzielczych oraz dbałość o rozwój Zrzeszenia. Funkcja Zrzeszeniowa ma na celu wzajemną pomoc i współpracę w realizacji  zadań statutowych, rozwój i doskonalenie działalności bankowej oraz obronę interesów ekonomicznych i prawnych zrzeszonych banków spółdzielczych.

Zarówno Bank BPS jak i cała Grupa BPS zawsze bardzo chętnie i aktywnie wspierają wszelkiego rodzaju inicjatywy społeczno-kulturalne. Sponsorowane wydarzenia nie tylko pozwalają na promocje marki Banku i Grupy ale przede wszystkim promują wartości, które instytucje wyznają.

Grupa BPS – lider polskiej bankowości spółdzielczej