RODO - informacje

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Inspektorem Ochrony Danych w Banku Spółdzielczym w Rajczy jest Pan Arkadiusz Kraus, dostępny pod adresem: iod@bsrajcza.pl lub pisemnie na adres: Bank Spółdzielczy w Rajczy, ul. Górska 5, 34-370 Rajcza.

 

Klauzula informacyjna dla klientów Banku  – pobierz

Klauzula Informacyjna w zakresie BIK, KRD, BIG INFORMATOR i przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – pobierz

Klauzula informacyjna dla pracowników Banku – pobierz

Klauzula informacyjna dla osób rekrutowanych – pobierz

Klauzula informacyjna dla udziałowców Banku – pobierz

Klauzula informacyjna dotycząca czynności kasowo-skarbcowych – pobierz

Klauzula informacyjna dla osoby, wobec której ogłoszono upadłość konsumencką – pobierz

Obsługa praw klienta w zakresie danych osobowych  przetwarzanych przez Bank w ramach monitoringu wizyjnego – pobierz

WNIOSEK – realizacja praw klienta zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO) – pobierz

Zasady obsługi klienta w zakresie danych osobowych  – pobierz