admin_sm32

O admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far admin has created 3 blog entries.
09 2023-05-09

Zebranie Grupy Członkowskiej Gminy Rajcza oraz Gminy Ujsoły w dniu 2023-05-09

2023-05-09T20:58:47+02:009 maja 2023|Aktualności|

ZAWIADOMIENIE Bank Spółdzielczy w Rajczy informuje, że Zebranie Grupy Członkowskiej Gminy Rajcza oraz Gminy Ujsoły odbędzie się w lokalu Banku Spółdzielczego w Rajczy, w dniu 16.05.2023r. o godz. 1400, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli. Dyskusja i zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku, w tym Oddziału w Ujsołach. Zakończenie. [...]

10 2023-03-10

WIRON – informacje dla klientów

2023-05-09T20:56:40+02:0010 marca 2023|Aktualności|

WIRON - informacje dla klientów W Polsce trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. Wskaźnik ten stosowany jest przy wyliczaniu oprocentowania kredytów, a także przy podawaniu kosztów produktów leasingowych, faktoringowych, inwestycyjnych czy ubezpieczeniowych. Oto co już dziś warto wiedzieć na temat nowego wskaźnika o nazwie WIRON. Zanim wyjaśnimy Ci, na jakim etapie są prace i dlaczego zostały podjęte, przypominamy: na obecnym etapie nie musisz podejmować żadnych działań. Twoje umowy kredytowe z naszym bankiem pozostają bez zmian i są w pełni wiążące. Najważniejsze, co musisz wiedzieć o WIRON: Zrzeszenie BPS, do którego należy Bank Spółdzielczy w Rajczy, uczestniczy w pracach nad reformą wskaźników [...]

01 2022-12-01

Ograniczenia w realizacji przekazów z/do Rosji i Białorusi

2023-05-09T20:54:09+02:001 grudnia 2022|Aktualności|

W związku z jednogłośnym przyjęciem 28.11.2022 r. przez Radę Unii Europejskiej decyzji o dodaniu naruszania sankcji do unijnego wykazu przestępstw zamieszczonego w Traktacie o funkcjonowaniu UE, Bank BPS podjął decyzję o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń w realizacji przekazów z/do Rosji i Białorusi. Ograniczenia będą dotyczyć przekazów stanowiących płatność za transport na/z Białorusi towarów sankcjonowanych na terenie Rosji, dla których przekazane dokumenty świadczą o tym, że wymiana towaru dotyczy Rosji. Jeżeli produkt objęty sankcjami wywieziony z UE do państwa trzeciego, w szczególności Białorusi, ma docelowo trafić do odbiorcy na terenie Rosji, Bank BPS uznaje to jako udział w programie obchodzenia sankcji. Realizacja takich przekazów, w ocenie Banku BPS, mogłaby zostać uznana przez instytucje nadzorcze za jawny udział w obchodzeniu sankcji. W związku z tym takie przekazy będą zwracane do nadawcy. Podstawa prawna: Artykuł 12 Rozporządzenia 833/2014 z 31.07.2014 [...]

Przejdź do góry