Program finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju SA

Jak się przygotować do złożenia wniosku?

 • Upewnij się, że bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane Twojej firmy;
 • Upewnij się, że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy i dysponowania środkami w banku;
 • Upewnij się, że posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej dla firm;
 • Sprawdź, czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • Przygotuj dane finansowe swojej firmy, między innymi o wysokości obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz o liczbie zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne);
 • Upewnij się, że nie masz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne;
 • Zapoznaj się ze szczegółami programu na stronie internetowej PFR, w szczególności Przewodnik dla MŚP po tarczy finansowej PFR, który zawiera wiele praktycznych wskazówek,
 • zwróć uwagę na warunki przyznania subwencji i zwrócić uwagę na sposób liczenia pracowników firmy (program inaczej definiuje pracownika na etapie kwalifikowania firmy do segmentu mikro lub MŚP, a inaczej na etapie wyliczenia kwoty subwencji),

Zasady składania wniosków

Składanie wniosków jest możliwe po zalogowaniu w systemie bankowości internetowej:

 • wnioski będzie można składać do 31 lipca 2020 r.;
 • subwencje będą wypłacane w kolejności złożenia wniosków, do wyczerpania środków w programie;
 • wniosek będzie dostępny po zalogowaniu do bankowości internetowej;
 • wniosek będzie dostępny dla firm, które mają otwarty rachunek firmowy w PLN w naszym banku (rachunek klienta indywidualnego nie wystarczy).

Tarcza finansowa dla mikrofim

 • dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników (bez samozatrudnionych), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR;
 • finansowanie w postaci subwencji wypłacanej za pośrednictwem banku;
 • do kwoty 324 tys. zł na 3 lat;
 • środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach, pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

Tarcza finansowa dla małych i średnich firm

 • dla firm zatrudniających do 249 pracowników, które nie są mikrofirmami, a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EU;
 • finansowanie w postaci subwencji wypłacanej za pośrednictwem banku;
 • do kwoty 3,5 mln zł na 3 lat;
 • środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach, pod warunkiem prowadzenia działalności, utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz zanotowania straty na sprzedaży.