Bankowy Fundusz Gwarancyjny

BFG

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Rajczy objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), instytucję chroniącą środki pieniężne zgromadzone w bankach, powołaną ustawą z dnia 14 grudnia 1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 474 z późn.zm.).

Gwarancjami BFG w 100% objęte są wszystkie depozyty, zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Rajczy, przez jedną osobę, do wysokości równowartości w złotych 100.000 EUR.

KLIKNIJ – Ulotka informacyjna BFG.