Przekazy walutowe (zagraniczne)

Nasz kod SWIFT: POLUPLPR

Bank realizuje zagraniczne zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w naszym Banku.

Oferujemy następujące typy przelewów dewizowych:

 • przelew regulowany,
 • przelew SEPA,
 • polecenie wypłaty.

Płatności realizujemy w następujących walutach: PLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska), GBP (funt brytyjski),CHF (frank szwajcarski)

Przy kwotach od równowartości 20 000 oferujemy indywidualne negocjowanie kursów walut. Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie przyspieszonym w walutach PLN, USD, GBP, a EUR, USD, GBP w trybie pilnym.

Kod BIC (SWIFT) Banku: POLUPLPR.
Bank realizuje zlecenia w obrocie dewizowym za pośrednictwem następujących systemów: SWIFT, EuroElixir oraz TARGET2.

Przelew regulowany to transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terenie Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie spełniająca następujące warunki:

 • waluta transakcji EUR;
 • kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.0000;
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
 • koszty „SHA”.

Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:

 • waluta transakcji EUR;
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
 • koszty „SHA”
 • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
 • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).

W celu wykonania przelewu dewizowego DO Banku Spółdzielczego w Rajczy należy podać następujące informacje:

 • konto bankowe – Numer IBAN dla Klientów Banku Spółdzielczego w Rajczy składa się z 26-cyfrowego Numeru Rachunku Bankowego poprzedzonego kodem kraju tj. PL,
 • prawidłowe dane (imię i nazwisko lub nazwa firmy) adresata przelewu. Jest to niezwykle ważne, gdyż niektóre banki zagraniczne wstrzymują przelew, jeśli dane podane nie zgadzają się z danymi
 • właściciela rachunku,
 • dokładny adres adresata wpłaty,
 • międzynarodowy kod BIC – SWIFT identyfikujący bank odbiorcy przelewu: POLUPLPR,
 • nazwę i adres banku odbiorcy (“Bank Spółdzielczy w Rajczy, 34-370 Rajcza, ul. Górska 5”).