Zebranie Grupy Członkowskiej Gminy Rajcza oraz Gminy Ujsoły w dniu 2023-05-09

2023-05-09T20:58:47+02:009 maja 2023|Aktualności|

ZAWIADOMIENIE Bank Spółdzielczy w Rajczy informuje, że Zebranie Grupy Członkowskiej Gminy Rajcza oraz Gminy Ujsoły odbędzie się w lokalu Banku Spółdzielczego w Rajczy, w dniu 16.05.2023r. o godz. 1400, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli. Dyskusja i zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku, w tym Oddziału w Ujsołach. Zakończenie. [...]